خمام - پارک خودروهای آسفالت مقابل دوربرگردان کمربندی
به روایت تصویر ؛

پارک خودروهای آسفالت مقابل دوربرگردان کمربندی

پارک خودروهای آسفالت مقابل دوربرگردان کمربندی خمام می‌تواند مخاطره آمیز باشد.

یکشنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۲ KHNA27050

درحالی که طبق قوانین راهنمایی و رانندگی پارک وسایل نقلیه در 15 متری تقاطع‌ها ممنوع می‌باشد، شب گذشته شاهد پارک خودروهای آسفالت (در پروژه بازیافت آسفالت به روش هوای گرم اداره راه و شهرسازی) مقابل دوربرگردان کمربندی خمام بود‌ه‌ایم، که توقف این خودروهای بزرگ در تعداد زیاد با کم کردن عرض خیابان می‌تواند رانندگی را برای خودروهای عبوری در سرعت بالا و همچنین خودروهایی که قصد دور زدن 180 درجه دارند، سخت و مخاطره‌آمیز نماید.


دیدگاه شما چیست ؟!