خمام - کارتن خوابی و سرپناهی از چند متر پلاستیک
ویژه
در شهر خمام ؛

کارتن خوابی و سرپناهی از چند متر پلاستیک

گاهی می‌توان دل‌نگران کارتن خواب‌هایی بود که خواسته یا ناخواسته سهمشان پیاده‌رو است.

جمعه، ۲۵ مهر ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۷ KHNA23884

همین‌که هوا پاییزی می‌شود، سرما کم و بیش میان خانه‌ها می‌نشیند و دیگر تمام دغدغه‌ی مادران بیرون آوردن لحاف‌های گرم و روشن کردن بخاری‌ها برای گرم نگاه داشتن خانه است. همه‌ی این‌ها از اول مهر آغاز می‌شود، اما گاهی می‌توان دل‌نگران کارتن خواب‌هایی بود که خواسته یا ناخواسته سهمشان از تمام این برو و بیاهای پاییزه و زمستانه، یک پتوی مندرس و یک پلاستیک چند متری در گوشه‌ی خلوت یک کوچه است تا پیاده‌روی خیس را برای چند ساعتی شکل خانه ببینند.
چند روزی است که باران پاییزی در این شهر باریدن گرفته و تا زمستان سرد چیز زیادی باقی نمانده است، اما در این بین هستند کسانی که خس‌خس سینه و گرسنگی‌هایشان را میان پلاستیکی مندرس پنهان کنند.


دیدگاه شما چیست ؟!