خمام - اجرای طرح غبارروبی از مدارس بخش خمام
در قالب پروژه مهر ؛

اجرای طرح غبارروبی از مدارس بخش خمام

طرح غبارروبی از مدارس بخش خمام در قالب پروژه مهر صبح چهارشنبه اجرا گردید.

پنج شنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۶ KHNA21851


موضوع : گزارش تصویری، مدارس
منبع : روابط عمومی آموزش و پرورش خمام
http://khna.ir/21851

دیدگاه شما چیست ؟!