خمام - برخورد خودرو با گاردریل میدان ولیعصر
ویژه
قصه‌ی تکراری خرابی گاردریل ؛

برخورد خودرو با گاردریل میدان ولیعصر

برخورد شبانه‌ی خودرو با میدان ولیعصر موجب خرابی مجدد گاردریل این میدان حادثه‌خیز شد.

شنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۲۳:۰۲ KHNA15960


موضوع : تصادفات، گزارش تصویری، میدان‌ها
http://khna.ir/15960

دیدگاه شما چیست ؟!