خمام - چراغ برخی از معابر روزها روشن است!
ویژه

چراغ برخی از معابر روزها روشن است!

علی‌رغم خاموشی برخی از معابر درون‌شهری و برون‌شهری در شب، چراغ برخی از معابر در زمان روشنایی روز روشن است.

سه شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۱ KHNA14145

IMG_6230