خمام - برگه‌ی اداری بخشداری خمام در سال 1318
به‌روایت تصویر ؛

برگه‌ی اداری بخشداری خمام در سال 1318

تصویری از برگه‌ی اداری بخشداری خمام در سال 1318

پنج شنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۱ KHNA11445

bargeye-edari-1318


موضوع : بخشداری، تاریخی
تصویر : مهران محمودی‌نیا
http://khna.ir/11445

دیدگاه شما چیست ؟!