خمام - آسفالت خیابان زیر لطافت خیس باران!
گزارش /

آسفالت خیابان زیر لطافت خیس باران!

پس‌از گزارش روز گذشته‌ی خمام‌نیوز درخصوص وضعیت این‌بلوار و پرداخت بخشی‌از مطالبات پیمانکار، متأسفانه امروز مشاهده‌شده که آسفالت تراش‌خورده‌ی محدوده بلوار جدید شهر خمام برای چهارمین‌مرتبه ترمیم‌شده و این‌مساله زمانی جالب‌تر می‌شود که آسفالت‎ریزی در یک هوای بارانی صورت گرفته است؛ موضوعی‌که می‌توانست در روزها یا هفته‌های قبل که هوا وضعیت مساعدتری داشت انجام شود و به‌نظر می‌رسد پیمانکار قصد نداشت تا پیش‌از دریافت بخشی‌از مطالبات خود اقدامی برای رفع مشکل انجام دهد.

پنج شنبه، ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۱ KHNA108951

یکی‌از مهمترین ویژگی‎هایی که یک شهر را از سایر شهرها متمایز نموده و تأثیر زیادی بر منظر آن دارد، آسفالت یک‎دست و مناسب معابر است که انجام آن نیازمند برنامه زمانبندی دقیق و کار کارشناسی است؛ موضوعی‌که به‌نظر میرسد خمام تاکنون از آن بی‌بهره بوده است.

معمولاً در فصل پاییز و زمستان پیمانکاران آسفالت در شرایط جوی نامناسب کار را متوقف نموده یا به گزارش‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی دقت می‌کنند، چرا که آسفالت باید در یک شرایط جوی آرام و روی زمین خشک انجام گیرد؛ در غیراینصورت مرغوبیت نداشته و عمر آن کوتاه می‎شود.

با این‌وجود، پس‌از گزارش روز گذشته‌ی خمام‌نیوز درخصوص وضعیت این‌بلوار و پرداخت بخشی‌از مطالبات پیمانکار، متأسفانه امروز مشاهده‌شده که آسفالت تراش‌خورده‌ی محدوده بلوار جدید شهر خمام برای چهارمین‌مرتبه ترمیم‌شده و این‌مساله زمانی جالب‌تر می‌شود که آسفالت‎ریزی در یک هوای بارانی صورت گرفته است؛ موضوعی‌که می‌توانست در روزها یا هفته‌های قبل که هوا وضعیت مساعدتری داشت انجام شود و به‌نظر می‌رسد پیمانکار قصد نداشت تا پیش‌از دریافت بخشی‌از مطالبات خود اقدامی برای رفع مشکل انجام دهد.

گفتنی‌است مدیریت شهری با هدف ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان همواره باید بر آن باشد که با سنجش شرایط، مشکلات معابر و فضاهای شهری را برطرف کرده و قابلیت استفاده راحت‎تری از این‌فضاها را برای شهروندان فراهم سازد.


موضوع : آسفالت، شهرداری، شورای شهر، ویدئو
ویدئو : جواد منادی
http://khna.ir/108951

دیدگاه شما چیست ؟!