خمام - برخی‌از ادارات حتی امکان پاسخگویی یا انجام امور پیش‌پاافتاده را ندارند
دادستان خطاب به استاندار گیلان:

برخی‌از ادارات حتی امکان پاسخگویی یا انجام امور پیش‌پاافتاده را ندارند

به گفته‌ی حامد اصیلی، با وجود وعده استاندار در نماز جمعه سال گذشته به مردم، نه‌تنها موضوع استقرار ادارات به‌کلی مرتفع نشده، بلکه به یکی‌از مشکلات شهرستان خمام تبدیل گردیده است.

شنبه، ۲۳ دی ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۰ KHNA108568

دادستان عمومی‌وانقلاب خمام با تاکید بر حائز اهمیت‌بودن این‌شهرستان در گیلان به‌دلیل موقعیت جغرافیایی، مسافرپذیربودن و مجاورت آن با تنها فرودگاه بین‌المللی استان، عنوان کرد: گزارشات مردمی متعددی درخصوص عدم امکان پاسخگویی یا انجام امور پیش‌پاافتاده توسط اداراتی‌که به‌ظاهر در شهرستان خمام استقرار یافته‌اند، وجود دارد.
حامد اصیلی در نامه‌ی خود خطاب به استاندار گیلان در راستای حفظ حقوق عامه، تعیین‌تکلیف و اقدامات عاجل در رابطه با این‌مساله، نوشت: برخی‌از ادارات به‌عنوان دفتر نمایندگی بوده و اختیار اتخاذ تصمیم، صدور مجوز یا اقدامات سلبی، ایجابی و … برای متولیان آن تعیین‌نشده؛ یا به‌عنوان نمونه اداره‌ی تاثیرگذاری همچون تعزیرات حکومتی در خمام دفتر نمایندگی دایر ننموده است.
به گفته‌ی وی، با وجود وعده استاندار در نماز جمعه سال گذشته به مردم، نه‌تنها موضوع استقرار ادارات به‌کلی مرتفع نشده، بلکه به یکی‌از مشکلات شهرستان خمام تبدیل گردیده است.


موضوع : استانداری، دادستانی
http://khna.ir/108568

دیدگاه شما چیست ؟!