خمام - به واحدهای فاقد مجوز ساخت انشعاب برق غیردائم واگذار می‌شود
ویژه
مدیر امور توزیع برق خمام:

به واحدهای فاقد مجوز ساخت انشعاب برق غیردائم واگذار می‌شود

آرش واقف با بیان آنکه امور توزیع برق خمام در سال جاری بر اساس دستورالعمل اخیر می‌تواند تا تعیین‌تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح نسبت به برقراری انشعاب برق غیردائم با اخذ تعهد محضری اقدام نماید، عنوان کرد: واگذاری این‌انشعابات به متقاضیان فاقد مجوز فارغ‌از زمان ساخت امکان‌پذیر است.

چهارشنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۸ KHNA107253

مدیر امور توزیع برق خمام از واگذاری انشعاب برق غیردائم به واحدهای فاقد مجوز ساخت در محدوده طرح‌های هادی شهری و روستایی خبر داد.
آرش واقف با بیان آنکه امور توزیع برق خمام در سال جاری بر اساس دستورالعمل اخیر می‌تواند تا تعیین‌تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح نسبت به برقراری انشعاب برق غیردائم با اخذ تعهد محضری اقدام نماید، عنوان کرد: واگذاری این‌انشعابات به متقاضیان فاقد مجوز فارغ‌از زمان ساخت امکان‌پذیر است.
وی با تاکید بر آنکه واگذاری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد ننموده و انشعاب درصورت تعیین‌تکلیف قانونی و صدور حکم قلع‌وقمع جمع‌آوری خواهد شد، خاطرنشان کرد: متقاضیان برای کسب اطلاع بیشتر درخصوص ضوابط مذکور می‌توانند به دفاتر پیشخوان دولت در خمام مراجعه کنند.


موضوع : اداره‌ی برق
http://khna.ir/107253

دیدگاه شما چیست ؟!