خمام - تصادف جزئی 5 خودرو در خیابان اصلی

تصادف جزئی 5 خودرو در خیابان اصلی

در این حادثه که مقابل ایستگاه خشکبیجار به وقوع پیوست و ترافیک سنگینی را به‌همراه داشت، یک سرویس مدرسه حضور داشته است.

دوشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۰ KHNA10623

در تصادفی که ظهر امروز به وقوع پیوست، 5 خودرو در برخورد با یکدیگر با خساراتی بسیار جزئی مواجه گردیدند.
در این حادثه که مقابل ایستگاه خشکبیجار به وقوع پیوست و ترافیک سنگینی را به‌همراه داشت، یک سرویس مدرسه حضور داشته است. 


موضوع : ترافیک، تصادفات، در شهر، گزارش تصویری
http://khna.ir/10623

دیدگاه شما چیست ؟!