خمام - جانمایی غیرصحیح تابلوی سرعت‌کاه در جاده خمام به خشکبیجار
صدای شهروند /

جانمایی غیرصحیح تابلوی سرعت‌کاه در جاده خمام به خشکبیجار

در ویدیویی‌که از سوی یکی‌از شهروندان به تحریریه خمام‌نیوز ارسال‌شده، وضعیت جانمایی غیرصحیح تابلوی سرعت‌گیر در کیلومتر ۱ جاده خمام به خشکبیجار پس‌از تعریض جاده مورد انتقاد قرار گرفته است.

دوشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۲ KHNA103884

علائم راهنمایی‌ورانندگی جهت زیبایی نبوده و به‌این‌منظور تعبیه می‌شوند تا رانندگان و سایر افراد را در محدوده جاده ایمن نگاه‌‌داشته یا در مورد خطرات احتمالی آگاهی‌بخش باشند.
تابلوی نزدیک‌شدن به سرعت‌گیر یا سرعت‌کاه یکی‌از همین‌موارد است، که جهت هشداردادن درخصوص یک یا تعدادی برآمدگی کاهش سرعت در طول مسیر و با هدف کاهش سرعت وسایل نقلیه استفاده می‌شوند؛ آن‌هم در نقاطی‌که عمدتاً دارای سابقه تصادفات قبلی بوده و باید در فاصله مناسب نصب شوند.
در ویدیویی‌که از سوی یکی‌از شهروندان به تحریریه خمام‌نیوز ارسال‌شده، وضعیت جانمایی غیرصحیح تابلوی سرعت‌گیر در کیلومتر ۱ جاده خمام به خشکبیجار پس‌از تعریض جاده مورد انتقاد قرار گرفته است.

به گزارش خمام‌نیوز، جاده خمام به خشکبیجار یکی‌از محورهای پرحادثه شهرستان خمام به‌شمار می‌رود، که به جاده مرگ موسوم است.


موضوع : پلیس راه، راه و شهرسازی، راهداری، ویدئو
نویسنده : جواد منادی
ویدئو : جواد منادی
http://khna.ir/103884

دیدگاه شما چیست ؟!