خمام - رشد نزدیک به ۸۶ درصدی بودجه سال آتی شهرداری خمام
ویژه
در جلسه شورا به تصویب رسید؛

رشد نزدیک به ۸۶ درصدی بودجه سال آتی شهرداری خمام

در این‌جلسه عادی که با حضور ۴ عضو شورا در ساختمان شهرداری پیگیری شد، بودجه ۷۰ میلیارد تومانی شهرداری به تصویب رسید.

سه شنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۲ KHNA103461

جلسه شورای اسلامی شهر خمام ظهر امروز با موضوع تصویب بودجه پیشنهادی سال آتی شهرداری برگزار شد.
در این‌جلسه عادی که با حضور ۴ عضو شورا در ساختمان شهرداری پیگیری شد، بودجه ۷۰ میلیارد تومانی شهرداری به تصویب رسید.

رییس شورای اسلامی شهر خمام با تاکید بر آنکه بودجه سنواتی سال ۱۴۰۲ با نظر مساعد اکثریت اعضا به تصویب رسیده، عنوان کرد: ۵۰ درصد از این‌مبلغ به‌عنوان بودجه جاری تلقی شده و از ۵۰ درصد دیگر، ۳۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی و ۵ میلیارد باقی‌مانده مربوط به تعهدات سنوات می‌باشد.
هادی واحدی با اشاره به فعالیت‌های عمرانی که در بخش‌های مختلف این‌شهر درحال انجام است، افزود: با توجه به تورم و حجم پروژه‌های تعریف‌شده، بودجه سال آتی حدود ۸۶ درصد رشد داشته است.
به گفته‌ی وی، پروژه‌های مختلفی برای شهر خمام تعریف‌شده و نواقصی‌که در نقاط مختلف شهر دیده میشد در بودجه ۱۴۰۲ درنظر گرفته شده است. همچنین چندین‌جلسه از بهمن‌ماه سال جاری تا امروز در مورد بودجه برگزار گردیده و سعی‌شده تا جوانب مختلف امر مورد بررسی قرار گیرد؛ که در نهایت به تصویب بودجه ۷۰ میلیارد تومانی ختم شده است.
این‌عضو شورا همچنین با اشاره بر آنکه بیش‌از ۳۴ میلیارد از بودجه ۳۸ میلیارد تومانی سال جاری طی ۹ ماه محقق گردیده، اذعان داشت: قطعاً بودجه مذکور تا پایان سال به‌طور کامل محقق خواهد شد، که ۱۵ میلیارد تومان از آن در حوزه عمرانی هزینه شده، ۴ میلیارد تومان در رابطه با تعهدات سنوات صرف‌شده و ۱۹ میلیارد تومان در امور جاری هزینه گردیده است.
واحدی با ابراز اطمینان از تحقق‌یافتن بودجه ۷۰ میلیارد تومانی در سال آینده جهت ایجاد روند صعودی در اجرای پروژه‌های عمرانی سطح شهر و تکمیل آنها، خاطرنشان کرد: شهرداری یک نهاد درآمدزا بوده و اینگونه نیست که مبلغ بودجه پیش‌بینی‌شده توسط نهادهای دیگر در اختیار آن قرار گیرد؛ بلکه این‌درآمد باید توسط شهرداری کسب شده و در همین‌شهر هزینه گردد.


موضوع : شهرداری، شورای شهر، گزارش تصویری
گزارش : جواد منادی
http://khna.ir/103461

دیدگاه شما چیست ؟!