خمام - دیوارکشی غیرمجاز در چاپارخانه قلع‌وقمع شد
با اخذ دستور قضایی؛

دیوارکشی غیرمجاز در چاپارخانه قلع‌وقمع شد

حکم قلع‌وقمع دیوارکشی و محصورنمودن زمینی به مساحت حدود ۱۳ هزار مترمربع صبح امروز به‌منظور جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها، با اخذ دستور قضایی توسط مدیریت جهاد کشاورزی و اداره راهداری خمام در روستای چاپارخانه به اجرا درآمد.

یکشنبه، ۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۱ KHNA103260


موضوع : تخریب، جهاد کشاورزی، راهداری
گزارش : جواد منادی
http://khna.ir/103260

دیدگاه شما چیست ؟!