خمام - چاه شماره ٢ شبکه آبرسانی بازسازی شد
مدیر امور آبفای خمام:

چاه شماره ٢ شبکه آبرسانی بازسازی شد

ماریا نیک‌کار، افزود: تعداد ۲۴ مورد شیر تخلیه با هدف بهبود کیفیت آب شرب و افزایش رضایتمندی مشترکین در نقاط مختلف شبکه توزیع شهری و روستایی نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفت، که جهت نصب و خرید این‌تعداد ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه گردیده است.

یکشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۹ KHNA102887

مدیر امور آبفای خمام با اشاره به نشست زمین مجاور چاه شماره ۲ شهری، گفت: عملیات لایروبی، پیستون‌زنی، تزریق گراول و مهار چاه به‌منظور جلوگیری از ریزش چاه و جهت افزایش کمیت و کیفیت آب شرب به‌وسیله اسکلت‌بندی طی دو مرحله اجرایی شد.
ماریا نیک‌کار با بیان اینکه با اجرای این‌عملیات ۶ هزار مشترک شهر خمام از کیفیت و کمیت آب شرب بهتری برخوردار شدند، تصریح کرد: هزینه اجرای عملیات مذکور ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
وی، افزود: تعداد ۲۴ مورد شیر تخلیه با هدف بهبود کیفیت آب شرب و افزایش رضایتمندی مشترکین در نقاط مختلف شبکه توزیع شهری و روستایی نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفت، که جهت نصب و خرید این‌تعداد ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه گردیده است.


موضوع : اداره‌ی آب و فاضلاب
منبع : روابط عمومی
http://khna.ir/102887

دیدگاه شما چیست ؟!