خمام - رسیدگی به زمین ورزشی شهدای چوکام مستلزم روشن‌شدن وضعیت مالکیت آن است
در گفتگو با اهالی /

رسیدگی به زمین ورزشی شهدای چوکام مستلزم روشن‌شدن وضعیت مالکیت آن است

گزارشی از وضعیت زمین ورزشی روستای بالامحله چوکام در گفتگو با اهالی این‌روستا …

دوشنبه، ۵ آگوست ۲۰۱۹ - ۱۷:۰۸ KHNA81154


موضوع : در روستا، ویدئو
http://khna.ir/81154