خمام - اجرای طرح مدام در دبیرستان امام حسین (ع)
رییس آموزش و پرورش خمام خبر داد :

اجرای طرح مدام در دبیرستان امام حسین (ع)

محمود کنعانی، گفت : دانش آموزان بر اساس این‌طرح در یک روز از سال تحصیلی اداره‌ی امور مدرسه را برعهده گرفته و در نقش مدیر، معاونان و دبیران به انجام وظیفه می‌پردازند.

پنج شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۱ KHNA77889

رییس اداره آموزش و پرورش خمام از اجرای طرح مدام در دبیرستان متوسطه اول امام حسین (ع) خمام خبر داد.
محمود کنعانی با بیان اینکه دانش‌آموزان با اجرای این‌طرح در تمام امور مدرسه مشارکت خواهند داشت، اظهار کرد : دانش آموزان بر اساس این‌طرح در یک روز از سال تحصیلی اداره‌ی امور مدرسه را برعهده گرفته و در نقش مدیر، معاونان و دبیران به انجام وظیفه می‌پردازند.
به گفته‌ی وی، هدف از انجام طرح مدام آشنایی دانش‌آموزان با مشکلات مدرسه، مسوولیت پذیری، شرکت و همفکری در حل مشکلات است.


موضوع : آموزش و پرورش، مدارس
http://khna.ir/77889