خمام - عمارت و باغ تاریخی چوکام

عمارت و باغ تاریخی چوکام

این مجموعه در هسته‌ی مرکزی بافت روستای چوکام از توابع بخش خمام قرار دارد. مجموعه متعلق به ناصرالملک، نایت السلطنه‌ی احمدشاه قاجار بوده و وی آن را به فرزندش حسین علی خان قراگوزلو واگذار کرد. این مکان تفرج گاه وی در فصول مختلف سال بوده است. عمارت قدیمی باغ از جمله آثار به جا مانده …

پنج شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۲۳:۰۵ KHNA4051

این مجموعه در هسته‌ی مرکزی بافت روستای چوکام از توابع بخش خمام قرار دارد. مجموعه متعلق به ناصرالملک، نایت السلطنه‌ی احمدشاه قاجار بوده و وی آن را به فرزندش حسین علی خان قراگوزلو واگذار کرد. این مکان تفرج گاه وی در فصول مختلف سال بوده است. عمارت قدیمی باغ از جمله آثار به جا مانده از دوره ی قاجار و پهلوی است. بنای آن در دو طبقه ساخته شده و ایوان زیبای آن مزین به ستون ها، سرستون ها و نرده های چوبی است. وورودی اصلی ساختمان در مرکز ضلع جنوبی آن قرار دارد و با ستون های تزیینی، سقف، سفال پوش و تزیینات گچی آراسته شده است. عمارت قدیمی چوکام از یادگارهای مهم عصر قاجار و پهلوی است که باید سخت مورد حمایت قانونی قرار گیرد تا از روند تخریب آن جلوگیری به عمل آید.

chokam emarat


موضوع : عمومی، دانشنامه
http://khna.ir/4051