خمام - شغل مردم

شغل مردم

مردمان خمام اکثرا کشاورز بوده و یا در فصل زمستان به ماهیگیری و یا شغل دیگر مانند شغل‌های خدماتی (نجاری ،بنایی،..) یا مغازه داری مشغولند.  

شنبه، ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۰:۰۵ KHNA4117

مردمان خمام اکثرا کشاورز بوده و یا در فصل زمستان به ماهیگیری و یا شغل دیگر مانند شغل‌های خدماتی (نجاری ،بنایی،..) یا مغازه داری مشغولند.

 


موضوع : عمومی، دانشنامه
http://khna.ir/4117