خمام - دلایل نام‌گذاری خمام

دلایل نام‌گذاری خمام

از گذشته دلایل متعددی برای نام گذاری این بخش بعنوان خمام مطرح میشود : بعضی‌ها معتقد بودند که در قدیم در این منطقه در هر خانه‌ای برای نگهداری آب شرب مورد استفاده آن را داخل خم‌هایی نگه می‌داشتند به طوری که در اکثر خانه‌ها این خم‌ها وجود داشتند. به دلیل وجود این خم‌ها این منطقه به خمآب …

شنبه، ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۰:۰۵ KHNA4104

از گذشته دلایل متعددی برای نام گذاری این بخش بعنوان خمام مطرح میشود :

  1. بعضی‌ها معتقد بودند که در قدیم در این منطقه در هر خانه‌ای برای نگهداری آب شرب مورد استفاده آن را داخل خم‌هایی نگه می‌داشتند به طوری که در اکثر خانه‌ها این خم‌ها وجود داشتند. به دلیل وجود این خم‌ها این منطقه به خمآب و به مرور زمان به خمام تغییر نام پیدا کرد.
  2. این منطقه در قدیم به شهر خوبان معروف بود و در حال حاضر پسوند اغلب مردم این منطقه خوبانی است ؛ ولی به مرور زمان خوبان به خمام تغییر نام داد.
  3. بعضی بر این اعتقاد هستند که خمام در ابتدا «خو مام» بوده‌ است که در زبان گیلکی به معنی سرزمین من می‌باشد.
    … والبته در بین مردم به دلایل دیگری هم اشاره میشود.

موضوع : عمومی، دانشنامه
http://khna.ir/4104