آرشیو دانشنامه


شهر چوکام

روستای بالامحله چوکام با اجرای تقسیمات کشوری و شهرستان‌شدن خمام به شهر چوکام تبدیل شده است.

شهر خمام

شهر خمام در بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده و ۲۰۸۹۷ نفر جمعیت بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ دارد.