آرشیو دانشنامه


یوسف هاشمی

«یوسف هاشمی» کشاورزی که رقم هاشمی را شناسایی و معرفی کرده، متولد ۱۳۲۷ و ساکن روستای چاپارخانه است.

رضا پور ربانی

رضا پورربانی متولد سال ۱۳۶۶ در شهر خمام می‌باشد، با مدرک تحصیلی دیپلم برق و الکترونیک. وی موفق به اختراع دستگاه خانگی پیش‌بینی وقوع زلزله گردیده و عاملی که موجب به اختراع این دستگاه شد را اینگونه توصیف می‌کند: بعد از زلزله بزرگ سال ۲۰۱۱ ژاپن به این فکر افتادم که چرا کشوری با این …