برچسب : کارتن خوابی


گزارش /

رفع معضل کارتن‌خوابی و پل‌خوابی نیازمند حمایت مسوولان و خیرین است

رها نمودن در جامعه و طردکردن افرادی‌که به‌نوعی دچار اختلالات اجتماعی هستند صحیح نبوده و اگر فکر چاره‌ای برای ناهنجاری‌های اینچنینی اندیشیده نشود نه تنها از شمار آنان کاسته نشده، بلکه به تعدادشان افزوده خواهد شد.

در همین حوالی ...

سرما ؛ مرگ کارتن خواب خمامی را رقم زد

بهزاد در سرمای پاییز جان باخت، اما خمام کارتن خواب‌های دیگری نیز دارد …