خمام - غزل رنجکش به اردوی استعدادیابی تیم ملی فوتبال دعوت شد
در رده نوجوانان؛

غزل رنجکش به اردوی استعدادیابی تیم ملی فوتبال دعوت شد

غزل رنجکش به آخرین مرحله از اردوی استعدادیابی تیم ملی نوجوانان دختر کشور دعوت شد.

پنج شنبه، ۲۳ تیر ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۴ KHNA99884

غزل رنجکش به آخرین مرحله از اردوی استعدادیابی تیم ملی نوجوانان دختر کشور دعوت شد.
این‌فوتبالیست خمامی که از شاگردان سارا قمی است، بر اساس ارزیابی نهایی به این‌اردو که ۲۴ الی ۲۶ تیرماه در شیراز برگزار می‌گردد دعوت شده است.


موضوع : فوتبال
http://khna.ir/99884

دیدگاه شما چیست ؟!