خمام - خودکشی دختر نوجوان از روی پل روگذر نافرجام ماند
با مداخله مردم و پلیس؛

خودکشی دختر نوجوان از روی پل روگذر نافرجام ماند

این‌دختر حدوداً ۱۶ ساله که ظهر امروز قصد خودکشی و پریدن از روی پل روگذر خمام را داشت، با مداخله و دعوت به آرامش مردم و پلیس نجات پیدا کرد.

چهارشنبه، ۲۲ تیر ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۴ KHNA99867

خودکشی دختر نوجوان از روی پل روگذر خمام با مداخله مردم و پلیس نافرجام ماند.
این‌دختر حدوداً ۱۶ ساله که ظهر امروز قصد خودکشی و پریدن از روی پل روگذر را داشت، با مداخله و دعوت به آرامش مردم و پلیس نجات پیدا کرد.
گفتنی‌است، علت اقدام به خودکشی مشخص نمی‌باشد.


موضوع : خودکشی
http://khna.ir/99867

دیدگاه شما چیست ؟!