خمام - تصویر قدیمی از ایستگاه چاپارخانه در دوره قاجار
در گذر تاریخ /

تصویر قدیمی از ایستگاه چاپارخانه در دوره قاجار

تصویری که در دوره ناصرالدین‌شاه قاجار توسط دیمیتری ایوانوویچ‌ارماکوف «عکاس متولد باکو» در محدوده فعلی روستای چاپارخانه به ثبت رسیده است.

جمعه، ۱۰ تیر ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۴ KHNA99522

چاپارخانه یک ایستگاه و از ساختمان‌های مهم میان‌راهی بوده که عملکرد اصلی آن برای استراحت چاپارهای دولتی و تعویض اسب‌های خسته با اسب‌های تازه‌نفس بوده و به خدمات پستی اشاره دارد؛ یعنی چاپارها، نامه و دستورهای دولتی را از مرکز به ایالات و برعکس انتقال می‌دادند.
این‌تصویر حدود ۱۵۰ سال قبل «در دوره سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار» توسط دیمیتری ایوانوویچ‌ارماکوف «عکاس متولد باکو» در محور رشت به انزلی، یعنی در محدوده فعلی روستای چاپارخانه واقع‌در بخش مرکزی شهرستان خمام به ثبت رسیده است.


موضوع : تاریخی، ویدئو
ویدئو : حبیب صابری
http://khna.ir/99522

دیدگاه شما چیست ؟!