خمام - ۲۷۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در واحد فضای سبز جایگزین ۱۵ روز حبس شد
ویژه
حکم خلاقانه یک قاضی؛

۲۷۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در واحد فضای سبز جایگزین ۱۵ روز حبس شد

قضات دادگستری خمام محکومین را در احکامی خلاقانه به انجام خدمات عمومی رایگان به‌جای تحمل حبس محکوم نمودند.

چهارشنبه، ۸ تیر ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۴ KHNA99467

قضات دادگستری خمام محکومین را در احکامی خلاقانه به انجام خدمات عمومی رایگان به‌جای تحمل حبس محکوم نمودند.
بر اساس گزارش‌های دریافتی، یکی‌از متهمین در شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب به‌دلیل کشف نیم‌لیتر مشروب الکلی دست‌ساز و یک‌قوطی اسپری فلفل در وسیله نقلیه‌اش محکوم شده بود، که به‌دلیل عدم سابقه محکومیت کیفری موثر و در راستای کاهش جمعیت کیفری، بازپذیری اجتماعی، تقویت حس مسوولیت در بزهکار و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری از سوی مهدی علی‌پور «دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب» مکلف به ارائه خدمت عام‌المنفعه تحت نظارت اداره بهداشت‌ودرمان خمام به میزان ۷ روز کاری، برابر با ۴۲ ساعت گردید.

همچنین متهم دیگری که از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ به‌دلیل تهدید و مزاحمت به ۱۵ روز حبس تعزیری محکوم شده بود، به‌دلیل عدم سابقه محکومیت کیفری موثر از سوی سعدی آقاجانی «رییس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲» موظف به کار در فضای سبز شهرداری خمام و ارائه خدمات عمومی رایگان به‌مدت ۲۷۰ ساعت شده است.

به گزارش خمام‌نیوز، اطلاعات دریافتی از صدور تعدادی حکم مشابه دیگر از سوی قضات دادگستری خمام در ماه‌های اخیر، از جمله پاکسازی ساحل جفرودبالا به‌جای حبس حکایت دارند.


موضوع : دادگستری
http://khna.ir/99467

دیدگاه شما چیست ؟!