خمام - ممانعت اهالی برای تردد خودروهای سنگین پروژه راه‌آهن از پل دهنه‌سر
ویژه
به‌دلیل آسیب به پل صورت‌گرفت؛

ممانعت اهالی برای تردد خودروهای سنگین پروژه راه‌آهن از پل دهنه‌سر

اهالی دهنه‌سر شیجان امروز از تردد خودروهای سنگین حامل بار برای پروژه ملی راه‌آهن از مسیر پل بتنی این‌روستا ممانعت به‌عمل آوردند.

چهارشنبه، ۱ تیر ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۴ KHNA99366

اهالی دهنه‌سر شیجان امروز از تردد خودروهای سنگین حامل بار برای پروژه ملی راه‌آهن از مسیر پل بتنی این‌روستا ممانعت به‌عمل آوردند.
پل بتنی و آسفالت مسیر روستای دهنه‌سر به سمت طالب‌آباد انزلی با شروع پروژه ملی راه‌آهن و در جریان عبور خودروهای سنگین صدمه دیده بود، که این‌موضوع بار دیگر نگرانی اهالی را به دنبال داشته است.
مسوولان محلی و اهالی این‌روستا با اشاره به صدماتی‌که پل مذکور به‌دلیل عبور خودرو با وزنی خارج‌از ظرفیت آن داشته، معتقدند شرکت پیمانکار به تعهدات خود از جمله ترمیم آسفالت عمل ننموده و خواستار پیگیری مدیران شهرستان و تعیین‌تکلیف درخصوص موضوع آسیب به بیت‌المال هستند.


موضوع : تجمعات، در روستا، ویدئو
http://khna.ir/99366

دیدگاه شما چیست ؟!