خمام - نمایش تئاتر «می‌خواهم فراموش کنم» به‌روی صحنه رفت
با بازی علی عاشوری ؛

نمایش تئاتر «می‌خواهم فراموش کنم» به‌روی صحنه رفت

این‌نمایش با بازی علی عاشوری «از خمام»، مازیار عزیزی و مهتاب مصلحی، برداشتی آزاد از مونولوگ «آدم گاهی دلش می‌خواهد یک‌چیزهایی را فراموش کند»، اثر محمد چرمشیر است.

سه شنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۲ KHNA98331

نمایش تئاتر «می‌خواهم فراموش کنم» به کارگردانی نسیم شاه‌چشمه عصر روز گذشته در تماشاخانه آموزشگاه هنرگاه رشت به‌روی صحنه رفت.
این‌نمایش با بازی علی عاشوری «از خمام»، مازیار عزیزی و مهتاب مصلحی، برداشتی آزاد از مونولوگ «آدم گاهی دلش می‌خواهد یک‌چیزهایی را فراموش کند»، اثر محمد چرمشیر است.


موضوع : تئاتر، ویدئو
گزارش : جواد منادی
http://khna.ir/98331

دیدگاه شما چیست ؟!