خمام - تبدیل ۸ کیلومتر از سیم‌های فرسوده بخش چوکام به کابل خودنگهدار
مدیر امور توزیع برق خمام :

تبدیل ۸ کیلومتر از سیم‌های فرسوده بخش چوکام به کابل خودنگهدار

وی هدف از تعویض سیم‌های فرسوده به کابل خودنگهدار را رفع ضعف ولتاژ و کاهش امکان سرقت‌ها قلمداد نمود.

پنج شنبه، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۲ KHNA98086

مدیر امور توزیع برق خمام، گفت : بیش‌از ۸ کیلومتر از سیم‌های فرسوده شبکه‌های فشار ضعیف هوایی در بخش چوکام به کابل خودنگهدار تبدیل می‌گردد.
آرش واقف ظهر امروز با اشاره به آغاز عملیات مذکور در مسیرهای بالامحله چوکام، میانکل و فرشکی، افزود: برای این‌پروژه هزینه‌ای بالغ‌بر ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته است.
وی هدف از تعویض سیم‌های فرسوده به کابل خودنگهدار را رفع ضعف ولتاژ و کاهش امکان سرقت‌ها قلمداد نمود.


موضوع : اداره‌ی برق، در روستا
منبع : خوبان خبر
http://khna.ir/98086

دیدگاه شما چیست ؟!