خمام - شهردار خمام در این‌شهر سکونت یافته است
بر اساس شنیده‌ها؛

شهردار خمام در این‌شهر سکونت یافته است

بر اساس شنیده‌ها، شهردار خمام در روزهای پایانی سال گذشته به این‌شهر اسباب‌کشی نموده و درحال‌حاضر ضمن تامین هزینه ودیعه مسکن به‌مبلغ ۷۰ میلیون تومان از منابع شخصی خود و اجاره ماهانه ۱,۴ میلیون تومان، به‌همراه خانواده در خمام سکونت یافته است. با این‌جود، اولین‌جلسه شورای اسلامی شهر خمام در سال جدید امروز قرار بود …

سه شنبه، ۹ فروردین ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۱ KHNA97571

بر اساس شنیده‌ها، شهردار خمام در روزهای پایانی سال گذشته به این‌شهر اسباب‌کشی نموده و درحال‌حاضر ضمن تامین هزینه ودیعه مسکن به‌مبلغ ۷۰ میلیون تومان از منابع شخصی خود و اجاره ماهانه ۱,۴ میلیون تومان، به‌همراه خانواده در خمام سکونت یافته است.

با این‌جود، اولین‌جلسه شورای اسلامی شهر خمام در سال جدید امروز قرار بود بار دیگر به موضوع «عدم سکونت شهردار در شهر طی زمان مقرر قانونی» اختصاص یابد، که به‌دلیل عدم حضور دو عضو رسمیت نیافت.
جلسه مشابهی نیز در اواخر سال گذشته به عزل ابوالحسن سیمایی انجامیده بود، که کمیته تطبیق مصوبه‌ی آن‌را به‌دلیل برخی‌ایرادات رد نمود.

شایان ذکر است، موسی فکور در چهارسال فعالیت خود به‌عنوان شهردار پیشین، در این‌شهر سکونت نداشت.


موضوع : شهرداری، شورای شهر
http://khna.ir/97571

دیدگاه شما چیست ؟!