خمام - ۱۶ ماه از شهرستان‌شدن خمام گذشت، تابلوهای ورودی به سرانجام نرسید!
ویژه
نگاهی به وعده‌های محقق‌نشده /

۱۶ ماه از شهرستان‌شدن خمام گذشت، تابلوهای ورودی به سرانجام نرسید!

به وعده‌هایی که همچنان تا پایان سال ۱۴۰۰ محقق‌نشده باقی‌مانده، نیم‌نگاهی داشته‌ایم.

یکشنبه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ - ۹:۱۲ KHNA97405

به وعده‌هایی که همچنان تا پایان سال ۱۴۰۰ محقق‌نشده باقی‌مانده، نیم‌نگاهی داشته‌ایم.
از تحقق وعده تکمیل دبیرستان پاسداران ۳۹۵ روز، آسفالت ورودی خواچکین ۳۶۵ روز، ساماندهی دست‌فروشان ۱,۰۹۴ روز، تعریض مسیر خمام به خشکبیجار ۳۶۵ روز، اصلاح هندسی میدان کمربندی ۷۳۰ روز، افتتاح کانون پرورش فکری ۱,۰۹۵ روز، بهره‌برداری از مخزن هوایی ذخیره آب ۱,۸۶۳ روز، برگزاری جشنواره یخ‌دربهشت ۱,۲۷۵ روز، سرپوشیده کردن رودخانه در خیابان حافظ ۳۴۶ روز، بهره‌برداری از سایت آبرسانی فشتکه دوم ۹۰۸ روز و اصلاح طرح هندسی میدان نماز ۱۳ روز سپری شده است.

رسیدگی به وضعیت حریم کمربندی خمام تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز از جمله وعده‌های نمایندگان مجلس است که وضعیت این‌موضوع نیز مشخص نگردید. از سوی دیگر، در کمال تعجب ساخت و جانمایی تابلوهای ورودی برای شهرستان خمام پس‌از گذشت ۱۶ ماه از شهرستان‌شدن، به سرانجام نرسیده و محدوده خمام در نقشه‌های مختلف همچنان شکل واحدی نداشته یا به‌عنوان یک بخش دیده می‌شود!

گفتنی‌است، روزشمار وعده‌ها از طریق آدرس اینترنتی khomamnews.ir/promise در دسترس می‌باشد.


موضوع : وعده
http://khna.ir/97405

دیدگاه شما چیست ؟!

نامعلوم