خمام - تصویب طرح ارتقای راه فرعی خمام-خشکبیجار- لشت نشاء-آستانه به راه اصلی
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان:

تصویب طرح ارتقای راه فرعی خمام-خشکبیجار- لشت نشاء-آستانه به راه اصلی

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان از تصویب طرح «ارتقای راه فرعی خمام-خشکبیجار- لشت نشاء-آستانه به راه اصلی» خبر داد و گفت: این‌طرح در کمیسیون ماده ۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

شنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۹:۱۱ KHNA96572

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان از تصویب طرح «ارتقای راه فرعی خمام-خشکبیجار- لشت نشاء-آستانه به راه اصلی» خبر داد و گفت: این‌طرح در کمیسیون ماده ۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
شراره کاوسی، اظهار داشت: این‌جاده یکی‌از پرحادثه‌ترین جاده‌های استان می‌باشد و مورد مطالبه مردم منطقه بوده، که با پیگیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان، دستگاه اجرایی راه‌وشهرسازی و نمایندگان شهرستان رشت و خمام در جلسه مورخ دهم بهمن‌ماه کمیسیون ماده ۲۳ مطرح و تصویب شد.
وی با بیان اینکه این‌پروژه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارای ردیف اعتباری است اما به دلیل نداشتن مصوبه کمیسیون ماده ۲۳ تاکنون امکان تخصیص اعتبار به آن وجود نداشت، افزود: بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه‌های اجرایی جهت پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه طرح‌های جدید، مکلفند قبل‌از مبادله موافقتنامه با رعایت ضوابط مندرج در مفاد دستورالعمل‌اجرایی مزبور نسبت به اخذ مجوز ماده ۲۳ اقدام نمایند.


موضوع : استانداری
منبع : دیارمیرزا
http://khna.ir/96572

دیدگاه شما چیست ؟!