خمام - شهردار خمام از پیگیری برای ساماندهی سگ‌های ولگرد خبر داد
ضمن رد ادعای رهاسازی سگ‌ها در روستا ؛

شهردار خمام از پیگیری برای ساماندهی سگ‌های ولگرد خبر داد

شهردار خمام، خاطرنشان کرد : در رابطه با این‌موضوع رایزنی‌هایی با دستگاه‌های ذیربط انجام شده و فردا جلسه‌ای در شهرداری با حضور بخشداران مرکزی و چوکام، نمایندگان محیط زیست، دامپزشکی و اعضای چندین تشکل مردم‌نهاد به‌منظور ساماندهی سگ‌های ولگرد برگزار خواهد شد.

سه شنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۱ KHNA96449

شهردار خمام با رد ادعای مطرح‌شده در فضای مجازی درخصوص رهاسازی سگ‌های ولگرد این‌شهر در یکی‌از روستاهای بخش مرکزی، از پیگیری حقوقی شهرداری درخصوص حواشی مذکور خبر داد.
ابوالحسن سیمایی امشب در گفتگو با خمام‌نیوز با تاکید آنکه در مورد رها نمودن سگ‌های فاقد صاحب و ولگرد در خمام از شهرهای همجوار ادله کافی وجود دارد، افزود : موضوع افزایش شمار سگ‌ها نه فقط یک معضل شهری، بلکه شهرستانی‌است.
وی با اشاره به ادعای عضو شورای یک روستا که شهرداری اقدام به رهاسازی سگ‌ها در آن‌منطقه نموده، تصریح کرد : فرد مذکور با حضور در شهرداری بدون ارائه مدرک و سند، چنین‌ادعایی‌را مطرح کرده؛ که فارغ‌از نادرستی آن، این‌عضو شورا می‌بایست ضمن آگاهی به شرح و حدود وظایف خود، موضوع را از طریق بخشداری مربوطه پیگیری و با شهرداری در میان می‌گذاشت.

به گفته‌ی سیمایی، مراجعات بسیاری در چندماه اخیر به شهرداری وجود داشته که حاکی‌از حساسیت و نگرانی شهروندان از حضور پرشمار سگ‌ها، به‌خصوص برای زنان و بانوان در صبح‌ها داشته؛ اما شهرداری خمام با توجه به حساسیت‌هایی که عملکرد برخی‌از شهرداری‌های کشور ایجاد نموده، به‌دنبال آسیب‌رساندن یا کشتن حیوانات نبوده و راهکار عملی و صحیح با بهره‌گیری از نکته‌نظرات حامیان حیوانات و تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در این‌حوزه را دنبال می‌کند.
شهردار خمام، خاطرنشان کرد : در رابطه با این‌موضوع رایزنی‌هایی با دستگاه‌های ذیربط انجام شده و فردا جلسه‌ای در شهرداری با حضور بخشداران مرکزی و چوکام، نمایندگان محیط زیست، دامپزشکی و اعضای چندین تشکل مردم‌نهاد به‌منظور ساماندهی سگ‌های ولگرد برگزار خواهد شد.


موضوع : شهرداری، محیط زیست
http://khna.ir/96449

دیدگاه شما چیست ؟!