خمام - راه‌اندازی سیستم تصفیه فیزیکی تاسیسات آبرسانی دافچاه

راه‌اندازی سیستم تصفیه فیزیکی تاسیسات آبرسانی دافچاه

سیستم تصفیه فیزیکی تاسیسات آبرسانی روستای دافچاه راه‌اندازی شد.

شنبه، ۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۱ KHNA96124

سیستم تصفیه فیزیکی تاسیسات آبرسانی روستای دافچاه راه‌اندازی شد.
هدف از راه‌اندازی این‌سامانه ارتقای کیفیت آب شرب ۵۰۰ خانوار روستای مذکور عنوان شده و برای نصب و راه‌اندازی سیستم تصفیه فیزیکی و فیلتراسیون تاسیسات آبرسانی دافچاه بیش‌از ۲۰۰ میلیون تومان هزینه گردیده است.


موضوع : اداره‌ی آب و فاضلاب
برگرفته از : گیل خبر
http://khna.ir/96124

دیدگاه شما چیست ؟!