خمام - اعتراض نیروهای مخابرات خمام به عدم توجه پیمانکار به حل مشکلات کارگران
ویژه
در اقدامی هماهنگ با استان ؛

اعتراض نیروهای مخابرات خمام به عدم توجه پیمانکار به حل مشکلات کارگران

این‌اعتراض در اقدامی هماهنگ با نیروهای شرکتی مخابرات استان صورت گرفته؛ موضوعی‌که حکایت از تداوم بی‌تفاوتی به مشکلات معیشتی و دغدغه‌های کارگران مخابرات در ماه‌های اخیر دارد.

سه شنبه، ۲۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۰ KHNA96054

نیروهای شرکتی مخابرات خمام امروز به‌ عدم اصلاح قراردادها، عدم اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل و مشکلات بیمه خود اعتراض کرده و دست از کار کشیدند.
این‌اعتراض در اقدامی هماهنگ با نیروهای شرکتی مخابرات استان صورت گرفته؛ موضوعی‌که حکایت از تداوم بی‌تفاوتی به مشکلات معیشتی و دغدغه‌های کارگران مخابرات در ماه‌های اخیر دارد.


موضوع : اداره مخابرات
گزارش : جواد منادی
http://khna.ir/96054

دیدگاه شما چیست ؟!