خمام - شهردار بر لزوم جابجایی پیشخوان‌های شهرنت تاکید کرد
در جلسه شورای شهر؛

شهردار بر لزوم جابجایی پیشخوان‌های شهرنت تاکید کرد

پس‌از جلسه‌ی مذکور از نقاط مختلف شهر به‌منظور جانمایی مکان جدید پیشخوان شهرنت توسط اعضای شورای اسلامی شهر خمام و نمایندگان بانک بازدید میدانی صورت پذیرفت.

سه شنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۹ KHNA95323

شهردار خمام با رد شائبه دستور جمع‌آوری پیشخوان‌های شهرنت به‌دلیل افزایش هزینه‌ها از سوی شهرداری، گفت : شهروندان طرف حساب بنده بوده و باید برای اینجانب به‌عنوان متولی شهر مشخص شود که اولویت اصلی احیای پارک آفتاب و بهبود مبلمان شهری است، یا حفظ پیشخوان بانکی.
ابوالحسن سیمایی امروز در جلسه شورای شهر با بیان اینکه ارائه خدمات بانکی و رضایت مردم از این‌خدمات قابل چشم‌پوشی نبوده، اما مخالفت با تداوم استقرار یکی‌از پیشخوان‌ها مقابل ورودی ساختمان اداری شهرداری حق بنده است، عنوان کرد : جانمایی باید به‌صورت منطقی، واقع‌گرایانه و عقلایی صورت‌گرفته و با درنظر گرفتن ۴ الی ۵ سال عدم پرداخت هرگونه وجه از سوی شهرنت به شهرداری، نباید ۹۹ فدای ۱ گردد.
به گفته‌ی وی، به‌عنوان مجری مصوبات شورا وعده احداث پارک آفتاب برای ابتدای سال آینده را به مردم داده و اگر بنا به عدم تغییر مکان باجه مقابل این‌پارک است، نمایندگان مردم در شورا باید مشخص کنند که در نهایت شهرداری باید پارک آفتاب را احیا نماید یا خیر.
سیمایی با تاکید بر اینکه ترافیک در محدوده پارک یکی‌از پارامترهای منفی به‌شمار می‌رود، افزود : طی هفته گذشته چندین‌مرتبه برای مشخص‌کردن مکان جدید پیشخوان بانکی بازدید میدانی داشته‌ام؛ که پیشنهاد می‌کنم امر جابجایی پیشخوان مقابل پارک آفتاب به مکان جدید و جمع‌آوری پیشخوان مقابل ورودی ساختمان شهرداری پیش‌از انجام اقدامات حقوقی و قانونی صورت بپذیرد.
این‌مسوول با تاکید بر اینکه وظیفه دارم بر اساس اخلاق مدیریت شهری عمل نمایم، خاطرنشان کرد : به رفتارهای پوپولیستی اعتقادی نداشته و شهرداری نباید از سوی مستاجر دچار خسارت گردد.

به گزارش خمام‌نیوز، پس‌از جلسه‌ی مذکور از نقاط مختلف شهر به‌منظور جانمایی مکان جدید پیشخوان شهرنت توسط اعضای شورای اسلامی شهر خمام و نمایندگان بانک بازدید میدانی صورت پذیرفت.


موضوع : شهرداری، شورای شهر
گزارش : جواد منادی
http://khna.ir/95323

دیدگاه شما چیست ؟!