خمام - پریسا حاتمی برای شرکت در اردوهای تیم ملی دختران زیر ۱۷ سال انتخاب شد
با انتخاب در طرح استعدادیابی؛

پریسا حاتمی برای شرکت در اردوهای تیم ملی دختران زیر ۱۷ سال انتخاب شد

در این‌مرحله که با حضور ۳۵ شرکت‌کننده در مجموعه ورزشی عضدی رشت پیگیری شد، پریسا حاتمی از خمام با قرارگیری در جمع نفرات برتر، برای شرکت در اردوهای تیم ملی دختران زیر ۱۷ سال انتخاب گردید.

شنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۹ KHNA95297

دومین‌مرحله از طرح کشوری استعدادیابی فوتبال دختران زیر ۱۷ سال استان گیلان روز گذشته خاتمه یافت.
در این‌مرحله که با حضور ۳۵ شرکت‌کننده در مجموعه ورزشی عضدی رشت پیگیری شد، پریسا حاتمی از خمام با قرارگیری در جمع نفرات برتر، برای شرکت در اردوهای تیم ملی دختران زیر ۱۷ سال انتخاب گردید.
گفتنی‌است، مربیگری وی را سارا قمی برعهده داشته است.


موضوع : بانوان، فوتبال
گزارش : جواد منادی
http://khna.ir/95297

دیدگاه شما چیست ؟!