خمام - برگزاری آزمون غیر حضوری مهارتهای بدو انتصاب مدیران (تکمیلی)

برگزاری آزمون غیر حضوری مهارتهای بدو انتصاب مدیران (تکمیلی)

آزمون غیر حضوری “مهارتهای بدو انتصاب مدیران” در تاریخ 27 بهمن 1390 برگزار خواهد شد …

دوشنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۰ - ۲۰:۱۱ KHNA95

آزمون غیر حضوری “مهارتهای بدو انتصاب مدیران” در تاریخ 27 بهمن 1390 برگزار خواهد شد. این آزمون در روز پنج شنبه ساعت ۱۵ به صورت همزمان در کلیه ادارات آموزش وپرورش مناطق تابعه استان گیلان برگزار می گردد.

خبر تکمیلی: آزمون غیر حضوری به زمان ديگري كه متعاقباً اعلام خواهد شد موكول گرديد.


موضوع : اجتماعی، فراخوان
http://khna.ir/95

دیدگاه شما چیست ؟!