خمام - کتاب «چنان ناکام که خالی‌از آرزو» به چاپ دوم رسید
با ترجمه ناصر غیاثی ؛

کتاب «چنان ناکام که خالی‌از آرزو» به چاپ دوم رسید

کتاب چنان ناکام که خالی‌از آرزو، نوشته‌ی پتر هاندکه که از سوی ناصر غیاثی ترجمه و راهی بازار شده بود، طی حدود شش‌ماه به چاپ دوم رسید.

جمعه، ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۷ KHNA94486

کتاب چنان ناکام که خالی‌از آرزو، نوشته‌ی پتر هاندکه که از سوی ناصر غیاثی ترجمه و راهی بازار شده بود، طی حدود شش‌ماه به چاپ دوم رسید.

هاندکه نویسنده‌ای است با مواضعی نامتعارف که سخنان و رفتارهایش همیشه بحث‌انگیز بوده و همین‌سخنان و رفتارها بررسی آثار او را به داوری درباره شخصیت و کنش‌هایش پیوند زده است. او برعکس نویسندگانی‌که سال‌ها پس‌از تجربه فقدان درباره آن می‌نویسند، نوشتن این‌رمان را ۷ هفته پس‌از فقدان مادرش آغاز کرد؛ پیش‌از آنکه زبانش بند بیاید و دیگر نتواند از او بنویسد.
کسانی‌که هاندکه را امتداد کافکا و روبرت موزیل دانسته‌اند و کسانی‌که او را با هاینریش بل مقایسه کرده‌اند، این‌رمان را یکی‌از مهمترین آثاری دانسته‌اند که در زمانه‌ی ما به زبان آلمانی نوشته شده است.

به گزارش خمام‌نیوز، کتاب مذکور با ترجمه ناصر غیاثی، در ۸۶ صفحه از سوی نشر نو روانه بازار گردیده است.


موضوع : نویسندگان
http://khna.ir/94486

دیدگاه شما چیست ؟!