خمام - شهرت دیرهنگام به چاپ چهارم رسید
با ترجمه ناصر غیاثی ؛

شهرت دیرهنگام به چاپ چهارم رسید

کتاب شهرت دیرهنگام، نوشته‌ی آرتور شنیتسلر که از سوی ناصر غیاثی ترجمه و راهی بازار شده بود به چاپ چهارم رسید.

دوشنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۷ KHNA94027

کتاب شهرت دیرهنگام، نوشته‌ی آرتور شنیتسلر که از سوی ناصر غیاثی ترجمه و راهی بازار شده بود به چاپ چهارم رسید.

شنیتسلر در نوشته‌ای به این‌کتاب اشاره کرده و گفته ظاهراً کتاب بدی نشده؛ بعضی‌از قسمت‌هایش خیلی خوب و بعضی‌از بخش‌هایش هم طولانی شده است. خود او برای کتاب عنوان «شاعر فرتوت» را انتخاب کرده بود، اما ناشر در هنگام انتشار نام شهرت دیرهنگام را برای آن گذاشته، که به همین‌نام نیز در ایران توسط ناصر غیاثی ترجمه گشته است.

این‌داستان که پایانی کم‌وبیش تراژیک اما لحنی آمیخته به طنز دارد، در ۱۰۸ صفحه از سوی نشر چشمه روانه بازار گردید.


موضوع : نویسندگان
http://khna.ir/94027

دیدگاه شما چیست ؟!