خمام - رسیدگی به ۴۰ پرونده برای بررسی کاربری و طرح احتمالی در کمیسیون مغایرت‌ها
خبر بخشدار درخصوص طرح هادی مرزدشت ؛

رسیدگی به ۴۰ پرونده برای بررسی کاربری و طرح احتمالی در کمیسیون مغایرت‌ها

عصمت محمددوست، گفت : بخش اعظم اعتراض‌های صورت‌گرفته از سوی افراد بومی منطقه بوده، که نسبت به کاربری‌ها اعتراض داشته‌اند.

شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۶ KHNA93217

بخشدار مرکزی در پنجمین جلسه‌ی بررسی طرح هادی روستای مرزدشت در راستای اعتراض برخی‌از اهالی به جزییات و کاربری‌های طرح مذکور، عنوان کرد : با توجه به تصویب‌شدن طرح هادی مرزدشت، با پیگیری‌های فرماندار مقرر گردیده تا مواردی‌که قابلیت اصلاح دارند از طریق طرح در کمیسیون مغایرت‌ها مورد بررسی قرار گیرند.
عصمت محمددوست در این‌جلسه که ظهر امروز با حضور نماینده بنیاد مسکن شهرستان رشت، مشاور طرح، کارشناسی فنی بخشداری، اعضای شورای اسلامی روستا، دهیار و برخی‌از اهالی روستا در بخشداری مرکزی برگزار شد، افزود : بخش اعظم اعتراض‌های صورت‌گرفته از سوی افراد بومی منطقه بوده، که نسبت به کاربری‌ها اعتراض داشته‌اند.
وی با بیان اینکه برخی‌از این‌افراد از زمین‌های ۵ یا ۶ هزارمتری با کاربری باغ یا مزروعی برخوردار بوده و بر اساس طرح حفظ اراضی باغ و مزروعی که جز دستورالعمل کشوری می‌باشد، تصور داشته‌اند که بخشی‌از این‌کاربری‌ها به مسکونی تبدیل شود؛ اما اعلام‌شد که امکان تغییر کاربری بدین‌نحو ممکن نبوده، اگرچه بر اساس توضیحات اخیر مشاور طرح خیلی‌از این‌موارد حفظ شده، در همان‌وضع موجود باغی و زراعی باقی‌مانده یا حتی بخشی‌از آنها کاربری مسکونی دریافت کرده‌اند.
این‌مسوول، ادامه داد : ۴۰ فقره پرونده به همراه نقشه زمین از سوی اهالی روستای مرزدشت به بخشداری مرکزی تحویل گردیده و اگرچه فاقد اعتباربودن پروانه درخصوص افرادی‌که پروانه ساخت داشته‌اند حقوق مکتسبه محسوب نمی‌شود، اما از مشاور طرح خواسته‌ایم که ظرف زمان یک‌هفته کاربری پرونده‌های مذکور در طرح هادی مورد بررسی قرار گیرند، تا در مکاتبه با بنیاد مسکن استان مواردی‌که قابلیت اصلاح دارند به‌منظور درخواست طرح در کمیسیون مغایرت‌ها و الحاق به طرح هادی مورد رسیدگی واقع شوند.
محمددوست در پایان ابراز امیدواری کرد تا پیگیری‌های مذکور برای افراد بومی خمام منجر به نتایج مطلوب گردد.


موضوع : بخشداری، در روستا، گزارش تصویری
http://khna.ir/93217

دیدگاه شما چیست ؟!