خمام - ۲ هزار متر از شبکه سیمی فرسوده به کابل خودنگهدار تبدیل شد
رییس اداره برق خبر داد :

۲ هزار متر از شبکه سیمی فرسوده به کابل خودنگهدار تبدیل شد

آرش واقف با بیان اینکه امروز نیز در طالکام ۲ هزار متر شبکه فرسوده به همت ۶ اکیپ اجرایی به کابل خودنگهدار تبدیل شده، افزود : اجرای این‌طرح با اعتباری نزدیک به ۲۵۰ میلیون تومان انجام شد.

یکشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۶ KHNA93119

رییس اداره برق خمام در حاشیه اجرای طرح جهادی تبدیل شبکه سیمی فرسوده به کابل خودنگهدار با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱۵ کیلومتر از شبکه سیمی این‌شهرستان به کابل خودنگهدار تبدیل شده، عنوان کرد : برای اجرای این‌پروژه‌ها بیش‌از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
آرش واقف با بیان اینکه امروز نیز در طالکام ۲ هزار متر شبکه فرسوده به همت ۶ اکیپ اجرایی به کابل خودنگهدار تبدیل گردید، افزود : اجرای این‌طرح با اعتباری نزدیک به ۲۵۰ میلیون تومان انجام شد.


موضوع : اداره‌ی برق
منبع : خوبان خبر
http://khna.ir/93119

دیدگاه شما چیست ؟!