خمام - هزینه‌های بالا، کمبود سهمیه و عدم افزایش نرخ، بخشی‌از دغدغه نانوایان را تشکیل می‌دهد
ویژه
گزارش /

هزینه‌های بالا، کمبود سهمیه و عدم افزایش نرخ، بخشی‌از دغدغه نانوایان را تشکیل می‌دهد

تعدادی‌از نانوایان در گفتگو با خمام‌نیوز خواهان فرصتی برای بیان مشکلات و دغدغه‌های این‌صنف از جمله هزینه‌های بالا، کمبود سهمیه آرد و عدم افزایش نرخ مصوب نان از طریق رسانه محلی شدند.

یکشنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۶ KHNA93005

بازرسی‌های صورت‌گرفته از واحدهای نانوایی شهرستان خمام و متعاقب آن برخورد با تعدادی‌از واحد‌های متخلف واکنش‌های بسیاری را در سطح این‌شهرستان به‌همراه داشته است.
در همین‌راستا تعدادی‌از نانوایان در گفتگو با خمام‌نیوز خواهان فرصتی برای بیان مشکلات و دغدغه‌های این‌صنف از جمله هزینه‌های بالا، کمبود سهمیه آرد و عدم افزایش نرخ مصوب نان از طریق رسانه محلی شدند.


موضوع : فرمانداری، نانوایی‌ها، ویدئو
ویدئو : جواد منادی و پویا قربانی
http://khna.ir/93005

دیدگاه شما چیست ؟!