خمام - مردم با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی کمک‌حال کادر درمان باشند
ویژه
به بهانه روز بهورز /

مردم با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی کمک‌حال کادر درمان باشند

دوازدهم شهریورماه در تقویم کشور به‌عنوان روز بهورز تعیین گردیده، که با توجه به آنکه پزشکان، پرستاران، بهورزان و به‌صورت کلی کادر درمان در صف اول مواجهه با بیماران و مبارزه با بحران کرونا قرار دارند، به گفتگو با تعدادی‌از بهورزان شهرستان خمام پرداخته‌ایم.

شنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۶ KHNA92991


موضوع : روز بهورز، کرونا، ویدئو
ویدئو : جواد منادی و پویا قربانی
http://khna.ir/92991

دیدگاه شما چیست ؟!