خمام - خروج شهرستان خمام از وضعیت کبود کرونایی
بازگشت به وضعیت قرمز /

خروج شهرستان خمام از وضعیت کبود کرونایی

شهرستان خمام بر اساس آخرین نقشه رنگ‌بندی کرونایی در کشور از وضعیت کبود «بحرانی» خارج‌شده است.

شنبه، ۶ شهریور ۱۴۰۰ - ۹:۰۶ KHNA92796

شهرستان خمام بر اساس آخرین نقشه رنگ‌بندی کرونایی در کشور از وضعیت کبود «بحرانی» خارج‌شده است.
اگرچه این‌شهرستان به وضعیت قرمز کرونایی بازگشته،‌ اما رنگ مذکور نیز در نقشه به‌عنوان خیلی پرخطر تعریف شده است.

برای قطع زنجیره انتقال کرونا همه باید پروتکل‌های بهداشتی همچون رعایت فاصله‌گذاری، دوری از تجمعات و استفاده از ماسک را جدی بگیرند.


موضوع : کرونا
http://khna.ir/92796

دیدگاه شما چیست ؟!