خمام - شهردار خمام به ایستگاه پایانی رسید ؟!
با تغییر در ترکیب شورا ؛

شهردار خمام به ایستگاه پایانی رسید ؟!

خمام با تحلیف شورای ششم به ایستگاه تعیین وضعیت شهردار رسیده است.

پنج شنبه، ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۵ KHNA92105

خمام با تحلیف شورای ششم به ایستگاه تعیین وضعیت شهردار رسیده است.
در شرایطی‌که اعضای شورا باید درخصوص یکی‌از گزینه‌های ابقاء، استیضاح یا برکناری شهردار تصمیم‌گیری نموده یا شهردار گزینه استعفا را پیش رو دارد،‌ اما شنیده‌ها از احتمال رسیدن فکور به ایستگاه پایانی در شهرداری خمام پس‌از حدود ۴ سال حکایت می‌کند.
این‌شنیده‌ها همچنین انتخاب محمدرضا رمضانی‌پور «کارمند شهرداری» را به‌عنوان سرپرست تا انتخاب شهردار محتمل دانسته است.

به گزارش خمام‌نیوز، موضوع عدم سکونت موسی فکور در شهر خمام علیرغم مکلف‌شدن شهرداران به سکونت در محل خدمت از سوی وزارت کشور یکی‌از نکات قابل تاملی بوده که امید می‌رود شورای ششم درخصوص شهردار آتی مدنظر قرار دهد.


موضوع : شهرداری، شورای شهر
http://khna.ir/92105

دیدگاه شما چیست ؟!