خمام - معرفی گنج‌های پنهان فشتکه
از طریق شبکه ۱ به‌روی آنتن رفت ؛

معرفی گنج‌های پنهان فشتکه

در هر قسمت از مستندهای نقشه گنج، کارشناس برنامه به دعوت اهالی یک روستا به آنجا سفر کرده و با توجه به تحقیقات و بررسی‌های میدانی، فرصت‌های خلق ثروت و افزایش درآمد در روستا را معرفی می‌کنند.

سه شنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۵ KHNA92008


موضوع : در روستا، گردشگری، ویدئو
http://khna.ir/92008

دیدگاه شما چیست ؟!