خمام - متهم ۲۷ ساله به ۱۱ فقره سرقت اعتراف کرد
فرمانده انتظامی خمام :

متهم ۲۷ ساله به ۱۱ فقره سرقت اعتراف کرد

فرمانده انتظامی خمام، گفت: سارق سابقه‌دار اماکن خصوصی و کابل مخابراتی در این‌شهرستان دستگیر شده و به ۱۱ فقره سرقت اعتراف نموده است.

دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۵ KHNA92005

فرمانده انتظامی خمام، گفت: سارق سابقه‌دار اماکن خصوصی و کابل مخابراتی در این‌شهرستان دستگیر شده و به ۱۱ فقره سرقت اعتراف نموده است.
سرهنگ شریف رحیمی با بیان اینکه شناسایی و دستگیری سارق به‌دنبال وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی و کابل مخابراتی در سطح شهرستان خمام در دستور کار پلیس قرار گرفت، افزود : ماموران آگاهی با انجام تحقیقات و استفاده از شگردهای پلیسی یک متهم را حین سرقت کابل مخابراتی دستگیر کردند.
به گفته‌ی وی، متهم در تحقیقات پلیس به ۱۱ فقره سرقت کابل مخابراتی اعتراف نمود.
این‌مقام انتظامی با تاکید بر اینکه اقدام سارق ۲۷ ساله باعث قطعی تلفن ثابت بیش‌از هزار خانوار شده و نارضایتی مردم را در پی داشت، خاطرنشان کرد : متهم پس‌از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.


موضوع : دستگیری، سرقت، نیروی انتظامی
منبع : پلیس
تصویر : آرشیوی
http://khna.ir/92005

دیدگاه شما چیست ؟!