خمام - حمید نوری، قهرمان شطرنج خمام

حمید نوری، قهرمان شطرنج خمام

این مسابقات که در 5 دور و به روش سوئیسی درمحل هیات شطرنج خمام و در دو وقت 60 دقیقه ای و به ازای هر حرکت 10 ثانیه پاداش در نظر گرفته شده بود …

شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۱۶:۰۲ KHNA918

حمید نوری قهرمان شطرنج خمام شد. این مسابقات که در 5 دور و به روش سوئیسی درمحل هیات شطرنج خمام و در دو وقت 60 دقیقه ای و به ازای هر حرکت 10 ثانیه پاداش در نظر گرفته شده بود، درنهایت با قهرمانی حمید نوری با 4 امتیاز، شب یکشنبه به پایان رسید و عباس بربری و حامد میراحمدی با3.5 امتیاز به مقام های دوم و سوم نائل شدند، ضمن اینکه فرهاد وطن دوست نیزبا همین امتیاز و به دلیل پوئن شکنی چهارم شد.


موضوع : اجتماعی، شطرنج
http://khna.ir/918

دیدگاه شما چیست ؟!