خمام - صفحه اصلی اینستاگرام خمام‌نیوز مجدداً فعال شد
پس‌از یک‌دوره ۴۵ روزه ؛

صفحه اصلی اینستاگرام خمام‌نیوز مجدداً فعال شد

صفحه اینستاگرام خمام‌نیوز از حدود ۴۵ روز قبل، یعنی در بحبوحه ایام انتخابات از دسترس مخاطبین خارج‌شده و پیگیری‌های مختلفی برای بازگردانی آن صورت گرفته بود.

پنج شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۴ KHNA91399

صفحه اینستاگرام خمام‌نیوز از حدود ۴۵ روز قبل، یعنی در بحبوحه ایام انتخابات از دسترس مخاطبین خارج‌شده و پیگیری‌های مختلفی برای بازگردانی آن صورت گرفته بود.
این‌صفحه امروز بدون نیاز به هرگونه احراز هویت! و تنها با یک ایمیل عذرخواهی از سوی شرکت فیس‌بوک مجدداً در دسترس عموم قرار گرفته است.

KhomamNews


موضوع : با شما
http://khna.ir/91399

دیدگاه شما چیست ؟!